DARY ( DONATIONS ) - PayPal

Ahoj priatelia  !

     Dar za moju prácu a tvorbu nových tratí do RBR.  Vopred ďakujem všetkým darcom :)
    Zriadením Paypal účtu sa nič nemení na spôsobe uvoľňovania testovacích alebo finálných tratí a videotutoriálov - trate budú uvoľňované ako FREE pre offline hru aj všetky online pluginy :-)

Ako darovať:

na účet v Slovenskej republike :


1. Prevodom na bankový účet (v €):

Banka:                        Slovenská sporiteľňa a.s.
Č. účtu:                       0421750192/0900
Variabilný symbol:       600006 alebo vaše ID na českom plugine

Amount international :

BIC:                           GIBASKBX
IBAN :                       SK4809000000000421750192
Variable symbol:          600006 or your ID in czech plugin

Účet v Českej republike zrušený !


.. viac ma stáli poplatky za vedenie účtu, ako dary ...
3. Paypal:
  
Email:                    kurek.miro@gmail.com
Do správy uviesť:  Meno alebo tvoj ID z českého pluginu

PayPal

- Po stlačení tlačítka DONATE vyplňte čiastku, ktorú chcete darovať a prihláste sa pomocou formulára vpravo alebo použite na platenie kreditnú kartu (tam kde je logo VISA atď.). 

3) Platobnou kartou VISA, VISA Electron, Mastercard pomocou PayPal      
    - Pre zaplatenie platobnou kartou použite tlačítko DONATE


Translation :

 Dear friends !

    I set up an account for those who have written that would send me a financial donation for my work and creating new tracks to RBR. For which I thank them in advance, and indeed other donors:)

    Setting up Paypal account does not alter the method of testing or final release
tracks and Videotutorials - tracks will be released as a FREE to play offline and online all plugins :-)

How donate  ( € ): 

Amount international :

BIC:                           GIBASKBX
IBAN :                       SK4809000000000421750192
Variable symbol:          600006 or your ID in czech plugin

Via PayPal :

mailto:           kurek.miro@gmail.com
message:      Name or your ID in czech plugin

- After clicking on DONATE button fill amount of your donation 


       -----------------            Ďakujem !  Thank you !           -----------------

                


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára