nedeľa 7. júla 2013

SORICA ( 15,5 km) - Rally Slovenia 1.00 by BOJAN PINTAR - rFactor convert

     S povolením tvorcu trate Bojan Pintar a na požiadanie priateľov zo Slovinska bude do klasického
formátu prekonvertovaná z rFactor trať SORICA - Rally Slovenia.

Potrebná úprava a redukcia polygónov geometrie trate. Úprava niektorých textúr vegetácie, ale zasa primerané množstvo textúr - 350...02.08.2013  -  Update 100 %  2D diváci, Skids, Kamery
                                   95 % vegetácia27.07.2013  -  Update 100 %  Kolízne objekty ( movable )